Scurtă descriere a programului

Proiectul se încadreaza în AXA PRIORITARA 6 „Educație si competențe”, OBIECTIVUL TEMATIC 10 Efectuarea de investiții în domeniul educației si al formarii profesionale în vederea dobândirii de competențe si a învațarii pe tot parcursul vieții, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.IV Sporirea relevanței pe piața forțelor de munca a educației si a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forței de munca si consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitații lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învațamânt si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de învațare la locul de munca, inclusiv a unor sisteme de învațare duala si programe de ucenicie, OBIECTIV SPECIFIC (OS): OS 6.14 ”Cresterea participarii la programe de învațare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învațamântul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI”.
Obiectivul general (scopul) proiectului consta în cresterea cu 333 a numarului de elevi din învațamântul tehnic si profesional din județul Ialomița care participa la programe de învațare la un potențial loc de munca si facilitarea angajarii pentru 167 de absolvenți participanți la proiect cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 333 de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Ialomița și dezvoltarea unei aplicații online de facilitare a tranziției de la școală la piața muncii ce va fi gestionată de lider pentru elevii celor 5 unități de învățământ tehnic și profesional din județul Ialomița.
OS2. Oferirea de servicii de orientare și consiliere de carieră și dezvoltarea competențelor transversale pentru 333 de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Ialomița, dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 55 de elevi care vor înființa 5 firme de exercițiu în 3 unități de învățământ.
OS3. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 40 de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Ialomița și alinierea lor la standarde europene prin participarea la stagii de practică conform calificării lor în Germania.

Căutare în site

Vizitatori unici: 8010

Formular înregistrare participant

Calendar Evenimnete și Activități